...

Google Ads, Marketing, SEO

Google Ads dla radców prawnych – wszystko co musisz wiedzieć?

Nowy rok, nowe możliwości – rok 2023 przynosi rewolucję w dziedzinie marketingu prawniczego. Adwokaci i Radcowie Prawni mają teraz szansę na dynamiczny rozwój swojej działalności, dzięki zmianom w regulacjach. Zwalniając z ograniczeń reklamowych, stworzono otwarcie dla nowych strategii promocyjnych, a jedną z kluczowych ścieżek staje się Google Ads. Choć wciąż może budzić wątpliwości, to narzędzie kryje ogromny potencjał. Przekonaj się, dlaczego warto z niego korzystać.

Marketing prawny w 2023 roku - jakie zmiany?

Na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych, który odbył się w dniach 6-8 lipca 2022 roku, zaprezentowano nowe zmiany w Kodeksie Etyki. Nowe wytyczne nabierają mocy od stycznia 2023 roku. Kluczową zmianą jest przedefiniowanie aspektu informacyjnego w dziedzinie praktyki zawodowej. Zmiana ta otwiera drogę radcom prawnym do twórczej komunikacji, kierowanej na wyeksponowanie wizerunku, usług oferowanych oraz samej kancelarii. To oznacza, że mogą oni czerpać z opinii i poleceń klientów, przy zachowaniu ich zgody (istnieją jednak pewne wyjątki, takie jak sprawy kryminalne, rodzinne czy opiekuńcze), a także korzystać z pomocy zewnętrznych podmiotów, na przykład agencji marketingowych.

 

Radcy prawni zyskują szansę na współpracę z profesjonalistami, specjalizującymi się w promocji i reklamie, co pozwala dotrzeć do docelowej grupy odbiorców. Niemniej ważne jest utrzymanie najwyższego poziomu precyzji w treściach i sposobie przekazu – treści nie mogą mylić odbiorców ani naruszać obowiązujących regulacji.

 

Zmiany dotknęły nie tylko radców prawnych. Wprowadzenie nowej ustawy przez Naczelną Radę Adwokacką 26 maja 2023 roku przyniosło również zmiany dla kancelarii adwokackich.

Czy radca prawny może korzystać z Google Ads?

W 2016 roku Komisja do spraw wykonywania zawodu i etyki Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie ogłosiła swoje stanowisko w kwestii korzystania z usługi Google Ads. Zgodnie z przedstawionym poglądem, jest dozwolone skorzystanie z tego narzędzia pod dwoma kluczowymi warunkami.

 

Pierwsza z nich mówi o używaniu Google Ads w celu zwiększenia widoczności wśród potencjalnych klientów szukających wsparcia w dziedzinie prawa. Drugi wymóg dotyczy przestrzegania reguł zawartych w Kodeksie Etyki Radców Prawnych, szczególnie w kontekście prezentowania informacji o swojej działalności zawodowej.

 

W rzeczywistości oznacza to, że radcy prawni mają możliwość wykorzystania Google Ads, o ile ich kampanie reklamowe pozostają w charakterze czysto informacyjnym. To podejście przypomina efektywność strategii pozycjonowania, ponieważ umożliwia kancelariom dotarcie do osób, które aktywnie poszukują pomocy prawnej, zwłaszcza jeśli używane są frazy związane z konkretną lokalizacją. Niemniej istotne jest, aby przekaz reklamowy nie wpływał negatywnie na innych radców oraz by nie naruszał etycznych zasad zawodu.

Jak działa Google Ads?

Względnie prosty, a jednak skuteczny – Google Ads to innowacyjna platforma reklamowa udostępniana przez Google, znana również jako droga do sukcesu w promowaniu produktów i usług firmowych. Jej działanie jest na tyle fascynujące, że warto przyjrzeć się temu narzędziu nieco bliżej.

 

Pierwsze kroki w tej przestrzeni to utworzenie konta w Google Ads oraz sprecyzowanie celów kampanii reklamowej. Oczywiście, by osiągnąć najlepsze efekty i uniknąć niepotrzebnych kosztów, zaleca się skorzystanie z wiedzy specjalistów do opracowania strategii i realizacji działań. Kluczowymi elementami są wyznaczenie budżetu – czyli sumy, którą przedsiębiorca jest skłonny zainwestować w reklamę – oraz selekcja słów kluczowych powiązanych z oferowanymi usługami.

 

Warto wiedzieć, że koszty reklam w Google Ads opierają się na modelu pay-per-click (PPC), co oznacza, że płatność następuje wyłącznie za kliknięcie. Radca prawny musi pokryć koszty tylko w przypadku, gdy ktoś rzeczywiście kliknie na jego reklamę. Przyjęcie tego podejścia wiąże się z dużym potencjałem zwrotu z inwestycji, szczególnie jeśli kampania przyciąga właściwych klientów.

 

Przy pomocy Google Ads radca prawny ma możliwość dotarcia do tych, którzy aktywnie poszukują usług w określonej lokalizacji. To zasługa opcji targetowania – specjalista może precyzyjnie określić, w którym mieście lub regionie ma być wyświetlana reklama, co umożliwia skierowanie komunikatu bezpośrednio do potencjalnych klientów z danej okolicy. Docieranie do lokalnej klienteli ma ogromne znaczenie z perspektywy biznesowej, jako że to właśnie oni stanowią najbardziej realny zbiór odbiorców usług prawnych.

Korzyści płynące z Google Ads

Reklama w Google Ads to kopalnia korzyści dla radców prawnych, którzy pragną przekazać informacje o swoich usługach w nowoczesny i efektywny sposób. To narzędzie wprost otwiera drzwi do szerokiej grupy potencjalnych internautów, którzy aktywnie poszukują wsparcia w kwestiach prawnych przy użyciu wyszukiwarki Google. Funkcja precyzyjnego targetowania reklamy pozwala na swobodne skierowanie komunikatów do osób o określonych potrzebach, preferencjach czy lokalizacji, zwiększając w ten sposób szanse na pozyskanie nowego grona klientów.

 

Działania w Google Ads umożliwiają specjalistom monitorowanie wyników i pomiar efektywności kampanii, posługując się dostępnymi narzędziami analitycznymi. To z kolei otwiera furtkę do wprowadzania istotnych usprawnień w strategiach marketingowych. Sprytne operowanie tym narzędziem może przyczynić się do wzrostu widoczności i rozpoznawalności kancelarii radcy prawnego. Konsekwencją tego jest przyspieszenie procesu rozwoju biznesowego.

Podsumowanie

Reklama kancelarii prawnej przy wykorzystaniu Google Ads staje się potężnym narzędziem marketingowym, pod warunkiem, że pozostaje w pełnej zgodności z etyką radcy prawnego. Istotą przekazu reklamowego jest jego charakter jako źródła czysto informacyjnego, przy równoczesnym unikaniu naruszeń obowiązujących norm zawartych w Kodeksie Etyki Radców Prawnych. Dzięki użyciu Google Ads, możliwe jest precyzyjne ukierunkowanie reklam, co umożliwia dotarcie do potencjalnych klientów zainteresowanych usługami prawnymi.

 

Opiekując się swoją obecnością w świecie online, unikniesz zepchnięcia w cień przez konkurencję! Podejmij kroki w kierunku skutecznego promowania Twojej kancelarii prawnej i zdobądź przewagę na rynku, korzystając z mocy reklamy w Google Ads.

Tagi :

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.